Brexit voorbereiding douane

Ter voorbereiding op de Brexit werden 930 nieuwe medewerkers aangeworven. Omdat ze verantwoordelijk waren voor het toezicht op de goederenstroom tussen VK en Nederland, hadden ze behoefte aan een goede begeleiding en training. De traditionele methode zou niet voldoende zijn binnen het beschikbare tijdsbestek. Om zo’n grote groep medewerkers onder enorme tijdsdruk goed op te leiden, had de douane behoefte aan een bredere aanpak van de traditionele klassikale trainingen.

De douane vroeg ons om mensen te helpen snel en effectief te leren en tegelijkertijd de prestatiedoelen te behalen.

Hoe kunnen wij werknemers klaarstomen via een pressure cooker omgeving om in aanmerking te komen voor een veeleisende context?

  • Door samen met de douane een geheel nieuwe voortrekkersvisie op leren en ontwikkelen te creëren, hebben we de weg vrijgemaakt naar een meer eigentijdse manier van leren.
  • De douane schakelde over van langdurige, gegeneraliseerde en kennisgerichte training naar compact, hapklaar, vaardigheidsgericht leren.
  • Door bouwstenen van taakgerichte trainingsmodules te creëren, versnelde flexibel leren gepersonaliseerde leertrajecten. Het creëren van een meer adaptieve, collaboratieve en zelfgestuurde manier van leren in de workflow.
  • Door het bouwen van een leerecosysteem en het trainen en coachen van docenten en begeleiders, werd leren een doorlopend onderwerp en een vast onderdeel van de bedrijfsprocessen.