Wij geloven dat de organisaties die winnen degenen zijn die een relatiestrategie als uitgangspunt nemen en weten hoe ze deze het beste kunnen implementeren. Van alle relaties van een organisatie wordt die met de gemeenschap waarin zij een plaats inneemt, en met de samenleving als geheel, steeds belangrijker. Bedrijven worden steeds meer afgerekend op hun maatschappelijke betrokkenheid. Ook hier kan een belangrijk klantvoordeel worden behaald.

Belangrijke onderdelen van de relatiestrategie zijn het activeren van de community (workforce management) en bijvoorbeeld het bijdragen aan de community als organisatie. De Oasis Game is een methode die gebruikt kan worden om hier vorm aan te geven. Het doel van een Oasis Game is om de meest voorkomende droom gedeeld door een gemeenschap (dat kan een buurt, wijk, organisatie, afdeling, business unit, etc.) te realiseren op een interactieve, toegankelijke en speelse manier (Game). Tijdens een Oasis Game speelt een groep of team van professionals – idealiter tussen de 20 en 30 personen – ‘het spel’. De deelnemers creëren een beweging (‘kantelpunt’) binnen de gemeenschap door nog meer mensen (bewoners, collega’s, klanten, ouders, etc.) te mobiliseren en te betrekken bij opdrachten en uiteindelijk de ruimte voor hen te creëren om actief mee te dromen, deel te nemen aan besluitvorming en toe te werken naar een gezamenlijk gedragen resultaat. Na verloop van tijd bereiken de spelers steeds meer mensen en betrekken ze hen bij het proces van de Oasis Game. De Oasis Game is voltooid wanneer mensen echt het gevoel hebben dat ze samen iets kunnen bereiken en de droom een spectaculaire fysieke vorm heeft aangenomen in een gewenste output.

MVO, participatie en impact

Een Oasis Game heeft altijd een maatschappelijk resultaat: de kern draait om activatie, participatie en samen met anderen iets doen voor de buurt. Samen ervaren deelnemers dat het bundelen van krachten een manier is om je dromen te realiseren, en ze leren dat je dan verder wilt met die energie. Het sociale effect van een Oasis Game uit zich in het versterken van het geloof van bewoners in hun eigen kracht. Steeds meer bewoners vinden elkaar om samen te werken en bewoners en overheden vinden het makkelijker om met elkaar in contact te komen.

Het ontstaan van Oasis Games

De Braziliaanse organisatie Elos, een collectief van architecten en planners, heeft een methode ontwikkeld om empowerment in buurten te bereiken door een Oasis Game te spelen. De leden van Elos willen hun methodologie wereldwijd verspreiden en een internationale gemeenschap creëren. We dragen de filosofie en Oasis Game methodiek over op medewerkers, bewoners en professionals.

Oasis Game & Persoonlijk Leiderschap

Met het Oasis change personal leadership programma bouwen we aan een community, een sturende coalitie van bewuste mensen, die in staat zijn om duurzame verandering teweeg te brengen in jouw organisatie, jouw keten of jouw netwerken. Als onderdeel van een effectief leerproces nemen de deelnemers gezamenlijk – buiten hun eigen werkomgeving – verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een complex project met maatschappelijke relevantie. De groep werkt met de Oasis Game als onderdeel van het programma, waarbij het spel een context is die fungeert als een leeromgeving voor de deelnemers. De ervaringen uit de echte wereld kunnen functioneren als een spiegel (voor bewustzijn) en een venster (om alternatieve mogelijkheden voor deze situatie te identificeren).

Coalities begeleiden: het team als bundel van collectieve intelligentie

De complexiteit en dynamiek van onze samenleving neemt alleen maar toe, omdat we steeds vaker in situaties terechtkomen waarin een diversiteit aan belangen op het spel staat. Wij geloven dat alleen een team dat effectief samenwerkt in staat is om duurzame verandering in organisaties, ketens en netwerken te pionieren. We stellen hoge eisen aan de deelnemers in dergelijke teams als het gaat om persoonlijk leiderschap en samenwerkingsvaardigheden. We dagen de deelnemers uit om de collectieve intelligentie van hun eigen groep aan te spreken in een levensechte simulatie, leren door te doen, leren met en van elkaar.

Het programma: zoals in het spel, zo in het leven

In deze training dient een project met maatschappelijke relevantie als context voor een proces van persoonlijke en teamontwikkeling. Tijdens het proces en na een korte, intensieve training dagen we de deelnemers uit om te werken aan een wijkontwikkelingsproject in een achterstandswijk. Ze doen dit buiten hun normale zakelijke relaties en privileges en buiten de interne politieke structuren. Dit project is de context voor over duurzaam leiderschap. De buitengewone ervaringen verrijken ieders leven en bieden hen handvatten die hen voorbereiden op de dynamiek van het veranderingslandschap terug in hun eigen omgeving.