Wij geloven in een leven lang leren om relevant te blijven en fit te blijven voor de radicale toekomst van werk.

Moovs, als onderdeel van Group Moovs, is gecertificeerd om geaccrediteerde cursussen aan te bieden in overeenstemming met het European Qualifications Framework (EQF). EQF is een manier om kwalificaties in alle EU-lidstaten in kaart te brengen en werd in april 2008 officieel goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader dat de kwalificatiesystemen van landen met elkaar verbindt en fungeert als vertaalinstrument om kwalificaties leesbaarder en begrijpelijker te maken in verschillende landen en systemen in Europa. Het heeft twee hoofddoelen: de mobiliteit van burgers tussen landen bevorderen en hun levenslange leren te vergemakkelijken.

Het EQF is een kader voor een leven lang leren en omvat alle soorten kwalificaties, variërend van kwalificaties die aan het einde van de leerplicht (niveau 1) zijn verworven tot de hoogste kwalificaties zoals doctoraat. Het EQF stelt lerenden, aanbieders van lerenden en werkgevers in staat kwalificaties tussen de nationale kwalificatiesystemen van verschillende landen te vergelijken. Men denkt dat dit de mobiliteit op de arbeidsmarkt binnen en tussen de landen helpt vergroten, omdat het het gemakkelijk maakt om het kwalificatieniveau van een persoon te bepalen. Dit zorgt weer voor een betere balans tussen vraag en aanbod van kennis en vaardigheden.

In Nederland zijn wij NLQF gecertificeerd. Het NLQF is gebaseerd op het overkoepelende European Qualifications Framework (EQF). Het EQF specificeert de specifieke kennis, vaardigheden, mate van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid die aan elk van de acht niveaus zijn verbonden, in plaats van individuele kwalificaties.

Naast de EU-lidstaten werken nog eens 11 landen aan de toepassing van het EQF, namelijk IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (landen van de Europese Economische Ruimte), Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije (kandidaat-lidstaten), Bosnië en Herzegovina en Kosovo (potentiële kandidaat-lidstaten) en Zwitserland.

Onze oplossingen:

  • Ontwikkelen van nieuwe geaccrediteerde trainingen en leertrajecten
  • NLQF gecertificeerd aanbieden