Wij geloven in de kracht van participatie.

Meer dan ooit is het duidelijk dat we zonder de juiste invloed niet in staat zullen zijn langetermijnvisies te verwezenlijken, de waarden na te leven die we wensen en de juiste prioriteiten voor onszelf kiezen. We moeten de macht hebben om wederzijdse belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat mensen verantwoordelijk zijn voor het dienen van de belangen van iedereen die in de organisatie werkt.

Constructieve medezeggenschap is gunstig voor zowel de organisatie als haar medewerkers. We weten dat het tijd kost om participatie te organiseren. Maar we hebben ook ervaringen dat het betrekken van mensen bij georganiseerde participatie resulteert in echte verbindingen gebouwd op respect en vertrouwen, ondersteunde beslissingen, inclusiviteit, meer geluk en betere resultaten. Om deze redenen is het belangrijk dat de medezeggenschap goed wordt uitgevoerd. Degenen in de Raad van Bestuur moeten een visie hebben op medezeggenschap en deze zien als een belangrijke waarde en een mogelijke onderscheidende factor in jouw cultuur.

Wij geloven in strategische professionele participatie en de kracht van een echte dialoog, in een veilige en comfortabele omgeving om informatie te delen en met elkaar te onderhandelen. Om dit niveau van professionaliteit te bereiken, moet je een gedeelde visie ontwikkelen op werknemersparticipatie, duidelijke processen en procedures en de juiste vaardigheden, mindset en kennis – intern of extern verworven.

Wij geloven in het recht om initiatief te nemen en we geloven dat het kwesties aandraagt die van echt belang zijn voor alle medewerkers in de organisatie. Met behulp van de wettelijke kaders creëren we op maat gemaakte processen die innovatief zijn en gericht zijn op het maximaliseren van de medezeggenschap van werknemers, waardoor bevredigende resultaten voor zowel bestuurders als werknemers worden gegarandeerd.

Wij ondersteunen medezeggenschapsorganen (in dit geval ondernemingsraden) om krachtige partners te worden in de Raad van Bestuur. Met de juiste focus kan de organisatie worden uitgedaagd op zaken die belangrijk zijn voor werknemers en ook het geheel ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan het kundig ingrijpen om het managementteam te helpen bij het vergroten van het bewustzijn van de problemen, het ondersteunen van medewerkers, en het helpen van ondernemingsraden bij het aankaarten van vraagstukken bij de Board.