Ons doel is om een samenleving te creëren die voor iedereen wordt bestuurd

Om echte problemen op te lossen, hebben we een perspectief op de samenleving nodig dat inclusief en participatief is. Alleen dan kunnen we echte problemen en vraagstukken oplossen en innovatie laten groeien. De uitdagingen op sociaal, economisch en milieugebied vragen om grensoverschrijdende samenwerking en verbinding tussen overheden, beleidsmakers en gemeenschappen.

Beleidsvorming op elke hefboom is nodig om de problemen van vandaag aan te pakken; zaken als herstellen van de pandemie, klimaatverandering, het ondersteunen van innovatie en het overwinnen van armoede en ongelijkheid. De problemen van vandaag zijn complex en vragen om kritisch denken met vele perspectieven. Het doel moet zijn om een samenleving te realiseren die niemand achterlaat; een samenleving van menselijke veiligheid.

Wij geloven dat de weg vooruit is om bij te dragen aan de doelstellingen van de verschillende internationale agenda’s van de G20, VN, OESO enz., evenals lokale verklaringen over participatie, energie, gendergelijkheid en de bevordering van empowerment van vrouwen. Er zijn wereldwijd veel maatschappelijke uitdagingen, daarom zoeken we op mondiaal niveau naar een gedeeld begrip hiervan.

Betrokkenheid van gemeenten is essentieel, omdat veel van de doelen overlappen met taken die onder de verantwoordelijkheid van lokale overheden vallen. Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van ongelijkheid, sociale integratie, een veilige leefomgeving en leefbare steden, duurzame productie en consumptie, en kwalitatief en participatief bestuur. De uitdagingen voor gemeenten zijn groot en talrijk en moeten worden aangepakt vanuit uiteenlopende gebieden als de informatiemaatschappij, gemeentelijke implementatie, het fysieke domein, de inclusieve samenleving en democratisch bestuur.

Wij geloven in de kracht van engagementgroepen en denktanks, grensoverschrijdende bedrijfsgroepen, vrouwengroepen, jeugdgroepen, vakbonden, universiteiten en andere denkers.

Onze oplossingen

  • Leiderschap in strategische (beleids)processen
  • Politiek bestuurlijke gevoeligheid
  • Interne adviseurs cursus
  • Leiderschap in het publieke domein
  • Strategische beweging in gemeentelijke krachtvelden
  • Vrouwelijk leiderschap in het publieke domein

Ga voor meer informatie naar: