Breng jouw sterke punten tot leven en leef vollediger

Sluit je aan bij de meer dan 13 miljoen mensen die de enige gratis, wetenschappelijke enquête over karaktereigenschappen hebben ingevuld.

Iedereen heeft aangeboren talenten en vaardigheden in zich. Het benutten van deze sterke punten is de sleutel tot professionele uitmuntendheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar het identificeren van sterke punten kan ingewikkeld, verwarrend en ongelooflijk tijdrovend zijn. Values in Action® laat via onderzoek zien dat het kennen en toepassen van ons unieke “sterke karakterprofiel” onze tevredenheid met het leven en welzijn verhoogt. Values in Action is een eenvoudige en effectieve manier voor ieder van ons om meer over onszelf te leren en onze persoonlijke paden naar geluk te bieden.

Professionals die met anderen samenwerken bij het optimaliseren van hun prestaties, weten dat het begrijpen van sterke karaktereigenschappen van fundamenteel belang is voor het ontwikkelen van nieuwe routes van betrokkenheid, vervulling en tevredenheid. VIA onderzoekt systematisch wat het beste is in mensen, met de overtuiging dat er meer potentieel is als we benadrukken wat goed is in mensen in plaats van wat verkeerd is. VIA kan je helpen ontdekken waarvoor je bent geboren en is al afgenomen bij meer dan 2,6 miljoen mensen.

Betrokken medewerkers zijn enthousiast en hebben verder interesse in hun organisatie. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de werknemers niet betrokken is bij hun werk. Als werknemers niet betrokken zijn, leidt dit tot slechtere prestaties en lagere productiviteit, terwijl werknemersbetrokkenheid leidt tot hogere prestaties en productiviteit. Een 3-jarig onderzoek naar werknemersbetrokkenheid bij Crabb (2011) heeft aangetoond dat éen van de belangrijkste drijfveren van werknemersbetrokkenheid in organisaties de implementatie van sterke karaktereigenschappen is.

De classificatie Values in Action® (VIA) beschrijft 24 sterke punten die worden beschouwd als fundamentele bouwstenen van karakter. Deze bouwstenen worden algemeen beschouwd als kwaliteiten. Karaktersterktes worden gedefinieerd als capaciteiten voor denken, voelen en gedrag. Elke persoon bezit elk van deze 24 karaktersterktes in verschillende mate, wat resulteert in unieke profielen die een “rijke reeks” menselijke persoonlijkheden vormen.

De benadering van individueel en teamfunctioneren op basis van karaktereigenschappen is zeer waardevol voor groei. We beginnen met een eerste indruk van elkaars profiel. Na de training kan men hier verder op ingaan (bv. als maatjes of door de interne coach). Ze krijgen inzicht in hun eigen top 5 karaktereigenschappen, leren karaktereigenschappen af te stemmen op mogelijke taken, leren als team te zien welke eigenschappen nodig zijn voor succes en leren elkaar waarderen voor elkaars talenten. Voor teams kunnen 7 functies benoemd worden, zoals het verzamelen van informatie, het nemen van beslissingen, het beïnvloeden, het genereren van ideeën, etc. Door karaktereigenschappen te koppelen aan de functies wordt duidelijk wie waar een sterke bijdrage kan leveren, welke karaktereigenschappen uniek zijn voor 1 persoon, wat er ontwikkeld moet worden etc. We maken van tevoren een teamplot. In de training werken we ook vanuit de positieve karaktereigenschappen van mensen, die worden vergeleken met de teamfuncties.

Ontdek in 15 minuten wat je beste karaktersterktes zijn: Values in Action