Als mensen en bedrijven relevant willen blijven, moeten ze zich voorbereiden op de radicale toekomst van werk

Om te gedijen in de innovatiegedreven economie van vandaag, hebben werknemers een andere mix van vaardigheden nodig dan in het verleden. Naast basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, hebben ze competenties nodig zoals samenwerking, creativiteit en probleemoplossing, en kwaliteiten zoals doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en initiatief (Bron:World Economic Forum).

Learning agility is de kern van waar we in geloven. Wij geloven dat wendbaarheid meer dan ooit nodig is als we fit willen blijven voor de uitdagingen die het leven ons biedt. Technologie verandert de manier waarop we dingen doen, en de toekomst van werk verandert naarmate nieuwe carrières worden gecreëerd, industrieën worden geboren en oude functies verouderd raken. En het gaat alleen maar versnellen. Onze banen en ons leven zullen in een steeds hoger tempo transformeren en evolueren. We moeten ons aanpassen, creatief en vindingrijk zijn, zodat we het initiatief kunnen nemen in een reeks complexe problemen, wereldwijde samenwerking, mixed media-communicatie, massale informatieverwerking en nog veel meer.

Wij geloven dat levenslang leren de nieuwe norm wordt, omdat verandering de nieuwe constante is. Een leven lang leren maakt duurzame groei mogelijk in een wereld vol voortdurende hypes en obsessies. Alleen goed opgeleide en goed ontwikkelde mensen blijven wendbaar, flexibel, en relevant.

Mensen moeten relevant blijven en organisaties moeten blijven investeren in het leren en ontwikkelen van hun mensen. Dit alles betekent dat mensen en organisaties ervoor moeten kiezen om de radicale toekomst van leven en werk te omarmen; het alternatief wordt snel overbodig. Om dit levenslange proces te beheren, moeten we leren hoe we een leven lang leren kunnen vormgeven samen met werk, gezinsleven en vrije tijd, terwijl we op weg zijn naar een zich voortdurend ontvouwende en onzekere toekomst.

Focussen op de 21e-eeuwse vaardigheden helpt bij het opleiden, omscholen en bijscholen van mensen. De vaardigheden van de 21e eeuw zijn onderverdeeld in:

  • Levensvaardigheden: flexibiliteit, leiderschap, productiviteit, initiatief en sociale vaardigheden;
  • Digitale vaardigheden: informatie-, media- en technologievaardigheden;
  • Leervaardigheden: creativiteit, kritisch denken, samenwerken en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden onze oplossingen op alle vaardigheden, samen met onze wereldwijde partners.