Thomas Leland werkt samen met organisaties om verander- en aanpassingsdoelen te bereiken. We richten ons op de culturele fundamenten van gedrag en prestaties om duurzame verandering, aanpassing en betrokkenheid van belanghebbenden te stimuleren.

Ons unieke antropologische perspectief en etnografische methode leveren verrassende resultaten op. Van inzicht tot implementatie bieden wij oplossingen voor:

  • Het op elkaar afstemmen van strategie en cultuur
  • Het creëren van managementteams die hoogwaardige prestaties leveren
  • Het implementeren van diversiteits- en inclusiestrategieën voor de volgende generatie
  • Klantenservice

Wij van ThomasLeland:

  • Werk zij aan zij met klanten – als “buitenstaanders aan de binnenkant” – om onconventionele oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die helpen transformatieve doelen te bereiken en hardnekkige organisatorische uitdagingen op te lossen.
  • Werk binnen regio’s en industrieën met particuliere, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Gebruik een uniek vierfasenmodel voor klanten. Sommige klanten werken binnen alle vier, terwijl anderen zich richten op een of meer fasen, afhankelijk van hun specifieke behoeften.

Inzicht & Initiatieven

We streven naar doordacht en praktisch leiderschap op verschillende gebieden die essentieel zijn voor de service van onze klanten. Samen met onze klanten en alliantiepartners houden we ons bezig met gerichte onderzoeks-, ontwikkelings- en denktankinitiatieven om zowel theorie als praktijk te verbeteren. We richten ons op de volgende initiatieven. We spreken en schrijven hier regelmatig over en we geven er informatie over. Contacteer ons voor meer informatie.

Het Experience Project
Subjectieve ervaringen van individuen en groepen zijn de drijvende kracht achter transformatie en veranderende identiteit. Het is een factor in motivatie, samenwerking en besluitvorming die vaak over het hoofd wordt gezien, genegeerd, geminimaliseerd en onderschat. We willen het bewustzijn van deze essentiële drijfveer voor hoge prestaties vergroten en managers helpen om bewust en competent hun energie te richten op het creëren van optimale ervaringen binnen hun invloedssfeer. Door middel van etnografische analyse proberen we (a) de specifieke en algemene variabelen van ervaring binnen en tussen organisatorische contexten en groepen te ontdekken en te begrijpen en (b) de impulsen die helpen bij het optimaliseren van ervaringen en het creëren van succesvolle verandering, transformatie en aanpassing vast te stellen.

Het Inclusive Leadership Initiative
Inclusief leiderschap is een opkomend managementmodel dat steeds relevanter wordt in de dynamisch complexe economische, sociale en culturele onderlinge afhankelijkheid. Inclusieve leiders overstijgen traditionele grenzen, barrières en beperkingen. Het transformeert de individuele, organisatorische en maatschappelijke identiteit om constructief potentieel te optimaliseren en betere resultaten te bereiken. Dit initiatief is een voortdurende inzet om dit dynamische leiderschapsproces te onderzoeken en te documenteren, nieuwe inzichten te verkrijgen en manieren te ontwikkelen om managers te helpen de multidimensionale uitdagingen van onze wereldwijde, complexe en verbonden wereld aan te pakken.

Capaciteitsopbouw
De oplossingen voor capaciteitsopbouw van Thomas Leland zijn op maat geconfigureerd voor de specifieke contexten en doelstellingen van onze klanten. Bij het ontwerpen van onze oplossingen maken we gebruik van onze eigen methoden, inhoud en middelen, evenals die van onze alliantiepartners. We werken ook samen met andere (externe) dienstverleners als klanten meerdere oplossingen willen integreren.

Onze oplossingen omvatten:
Accelerated Teaming ™ – DIL Practitioner ™ Certification – Jouw inzet voor diversiteit en inclusie naar een hoger niveau tillen ImpACT ™ Coaching – Stelt individuen en kleine groepen in staat om transformatieve organisatieverandering te leiden Leadership Development Experience ™ – Leiders ontwikkelen van geweldig tot buitengewoon