Diversiteit

Wij geloven in diversiteit en weten dat alle verschillen belangrijk zijn (denkstijl, geslacht, generatie en land van herkomst, om er maar een paar te noemen). We maken onderscheid tussen inherente diversiteit (kenmerken waarmee je geboren bent, zoals geslacht, etniciteit en seksuele geaardheid) en verworven diversiteit (kwaliteiten die je opdoet door ervaring, bijvoorbeeld de manier waarop werken in een ander land je kan helpen om culturele verschillen te waarderen). Het optimaal benutten van verschillen om betere bedrijfsresultaten te behalen en een omgeving te creëren waarin alle mensen zich gewaardeerd voelen, zijn twee van de manieren waarop we inclusiviteit in ons bedrijf implementeren. Diversiteit en inclusie zijn niet alleen voor bepaalde groepen mensen; ze zijn voor iedereen. Diversiteit is niet alleen een talentprogramma of een human resource-tool – het gaat erom hoe ieder van ons zaken doet en elke dag ons werk doet. Het raakt iedereen, van leiderschap tot nieuwe medewerkers. Inclusie is wat ons in staat stelt om de kracht van verschil in mensen te gebruiken om betere bedrijfsresultaten te behalen.

Mensen bij Group Moovs hebben verschillende achtergronden en wij hebben enkele LGBT-medewerkers. We hebben medewerkers die afkomstig zijn uit India, Iran, Hongarije, China, Italië, Frankrijk, Nederland en Marokko. Die diversiteit is onze grootste kracht. We geloven in de kracht van meerdere perspectieven: in wie we zijn, wat we hebben ervaren en hoe we denken. Omdat we iedereen dienen, geloven we in het opnemen van iedereen. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat 50% van ons management en 75% van ons gehele personeelsbestand vrouw is.