Training Time Management

Herkenbaar?

 • Ik wil meer werk verrichten dan mogelijk is
 • Ik wil slimmer werken in plaats van harder
 • Ik wil lange termijn taken niet laten liggen tot de deadline
 • Ik wil me voldaan voelen na een dag maar door tijdgebrek lukt me dat niet
 • Ik wil mijn grenzen aangeven maar iedereen heeft het zo druk
 • Ik sta klaar voor mijn collega’s maar mijn eigen taken blijven hierdoor liggen

Waarom deze training?

Van alle kanten wordt er aan je getrokken, de druk neemt toe en het werkplezier neemt af. Tijdgebrek door de veelzijdigheid en de hoge eisen die aan jouw functie en de uitvoering ervan wordt gesteld kan je wanhopig maken. In dat geval is het tijd voor verandering! Je moet jezelf dwingen om slimmer te werken in plaats van harder te werken.

In deze training onderscheiden we twee soorten tijd: Gold Time (werktijd) en Resting Time (vrije tijd). Gold Time Management is een super zakelijke training die je uitdaagt om te stoppen met alles dat geen resultaat oplevert. We leren je dat iedereen in staat is zichzelf en anderen te beïnvloeden bij het kiezen van de tijdsbesteding. We geven je inzicht in wat je werkelijk beweegt bij het vasthouden aan een bepaalde tijdsbesteding en onderzoeken je innerlijke belemmeringen.

We gebruiken een “Real Life Game“ om je te laten ervaren wat tijdsdruk is. Terwijl je bezig bent om afspraken te maken met je team, telefoontjes aanneemt, stukken schrijft; tikt de tijd gewoon door. Je staat voor een keuze: Wat laat ik liggen, wat pak ik direct aan en wat delegeer ik? En dan hoor je: STOP DE TIJD.

Programmapunten

 • REALITY GAME: time is up!
 • Test: E3 profiel: Energie, Efficiëntie en Energie
 • Time Management: Urgent en Belangrijk
 • Doelen / Taken / Activiteiten
 • Assertiviteit
 • Innerlijke belemmeringen
 • Nee leren zeggen: grenzen stellen
 • Het creëren van lucht en energie

Resultaten van de training

Na de training is er een betere wisselwerking tussen de elementen persoon, werk en tijd. Je bent je bewust van je natuurlijke en professionele reactie bij het werken onder druk. Je ontdekt de balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve tijd.

Je persoonlijke drijfveren komen boven in combinatie met gewenste en daadwerkelijke tijdsbesteding. Door assertief te zijn, ben je in staat je tijdsplanning te bewaken.

Ik meld me aan voor deze training

Duur

2 dagdelen op locatie of online

Data

Op locatie Dinsdag 31 januari 2023 van 9 tot 17 uur in Utrecht Online Dinsdag 31 januari 2023 van 9 tot 13 uur en Dinsdag 14 februari 2023 van 9 tot 13 uur

Prijs

€ 825,00 per persoon (ex 21% BTW)