Trapologist At Work® is de baanbrekende en op intensief onderzoek gebaseerde workshop van David M.R. Covey en Stephan Mardyks. Waar de meeste methodes kijken naar de dingen die we moeten doen om meer succesvol te worden, ontwikkelden Covey en Mardyks een praktische benadering om juist de 7 moderne valkuilen die succes in de weg staan te slim af te zijn. De workshop is gebaseerd op hun alom geprezen boek “Trap tales: Outsmarting 7 hidden obstacles to success”. Group Moovs is de exclusieve partner van Trapologist en helpt organisaties, teams en individuen met nieuwe slimme strategieën.

Tegenslagen op de werkvloer zien we vaak als fouten of verkeerd gekozen strategieën. Covey en Mardyks geloven dat er grotere krachten spelen die voorkomen dat het succes dat we zouden willen behaald wordt. Het keer op keer trappen in bepaalde valkuilen kost veel tijd en zorgt ervoor dat onze gestelde doelen niet behaald worden. Valkuilen kenmerken zich doordat ze lastig te herkennen zijn, laat staan te vermijden.

Covey en Mardyks hebben 7 moderne valkuilen op de werkvloer weten te onderscheiden:

Oftewel: drukte, uitstel, het ego, triggers, silo denken, demotivatie en kortzichtigheid.

Conventionele strategieën om aan deze moderne valkuilen te ontsnappen, werken niet meer! Trapologist At Work®  leert ons nieuwe paradigma’s en methodes om deze 7 valkuilen wel effectief te overwinnen. Covey en Mardyks noemen dit de “Epiphany breakthroughs” (vrij vertaald: openbaringsdoorbraken).

Resultaten

De workshop leert ons om een Trapologist te worden. Een Trapologist is een persoon die de 7 valkuilen weet te detecteren, te vermijden en anderen helpt om hetzelfde te doen. Deelnemers leren om:

 1. De 7 moderne valkuilen op de werkvloer te overwinnen
 2. Obstakels te elimineren en
 3. Succes te bespoedigen.

Om deze resultaten te bereiken en de 7 werkplek valkuilen te overwinnen, volgen Trapologists het Trapologist proces:

 • Herkennen – op welke manier worden we door de valkuilen verlijd, beperken ze ons en staan ze ons in de weg?
 • Kwantificeren – vaststellen hoelang valkuilen duren, hoe hevig ze zijn, hoe vaak we erin terecht komen, en in welke omgeving we het meest kwetsbaar zijn.
 • De conventionele benadering identificeren – wat is de populaire, generieke, geaccepteerde maar ineffectieve oplossing?
 • Ontdek de doorbraak van epifanie – welke innovatieve strategieën zullen mijn succes versnellen?
 • De epiphany breakthrough ontdekken – welke innovatieve strategie is wel succesvol?
 • Onderneem actie – stel je prioriteiten vast. Creëer een plan en voer het uit.

Voor individuen, teams en organisaties

Het programma start met benaderingen om de individuele effectiviteit en het persoonlijk leiderschap te vergroten. Vervolgens wordt ingegaan op de strategieën die individuen in staat stelt om als echte teamspelers samen te werken. Tot slot, worden geavanceerde methoden behandeld om medewerkers op te lijnen met de visie en doelen van de organisatie. Daarbij worden deelnemers geholpen met het in kaart brengen van hun individuele bijdrage hieraan.

Organisatie voordelen van Trapologist At Work

Individuen, teams, en organisaties die aan de workshop hebben deelgenomen, rapporteren:

 • Toegenomen focus en productiviteit – doordat werknemers zich focussen op de belangrijkste zaken, meer initiatief nemen, actief leren van fouten, presteren ze vele malen beter.
 • Een cultuur an samenwerken – werknemers weten beter om te gaan met frustraties binnen het team en tussen collega’s onderling. Dit zorgt voor betere samenwerking en meer betrokkenheid.
 • Een betekenisvolle werkgever-werknemersrelatie – doordat iedereen begrijpt op welke manier ze onderdeel uitmaken van het geheel en waar ze voor gewaardeerd worden, kunnen ze hun volledige bijdragen leveren aan de organisatiedoelen.