Moovs leiderschap, cultuur en verandering

Zelfs nu de wereld snel verandert en er nieuwe capaciteiten nodig zijn van leiders, moeten leiders ook de bedrijven van vandaag runnen. Of je morgen speelt om te winnen of om te beschermen is niet langer de vraag in deze ontwrichtende wereld. De vraag is: ontwrichten of ontwricht worden. Als individuen en organisaties willen winnen in dit tijdperk, hebben ze geen andere keuze dan ruimte te creëren voor interne verandering en het vermogen om sneller te gaan dan de verwachte externe verandering.

Je voorbereiden op de toekomst terwijl je het bedrijf van vandaag runt, is een clash met leiderschapsontwikkeling. Focussen op leiderschapsvaardigheden, terwijl leiders ook de capaciteiten moeten ontwikkelen die nodig zijn voor de snel evoluerende, technologiegedreven zakelijke omgeving, is een polariteit. We moeten beide doen! Alleen het managen van de status quo is niet langer acceptabel.

Wij zijn van mening dat bedrijven een nieuw leiderschapsparadigma moeten ontwikkelen om te overleven en te bloeien in de 21e eeuw. Dit paradigma moet gebaseerd zijn op leiderschap dat zich – naast het bedrijf en zijn aandeelhouders – richt op het welzijn van alle belanghebbenden: werknemers, klanten, partners, gemeenschap, samenleving en het milieu. Dit full-spectrum leiderschap is de beste bedrijfsstrategie voor het creëren van een duurzame toekomst voor iedereen. Als leiders veranderen, veranderen organisaties. Daarom geloven we dat leiders de sleutel zijn tot het veranderen van het bedrijf, de cultuur en de welvaart voor iedereen. Leiderschap, verandering en cultuur zijn een drie-eenheid en zijn, naast leiderschap en managementfundamentals, de sleutel tot leiderschapsontwikkeling.
We zien vier gebieden voor leiderschapsontwikkeling, cultuur en verandering:

Jezelf leiden
Jezelf leiden is een startpunt voor duurzaam leiderschap. De focus ligt op wie je bent en niet op wat je doet. Het gaat om het bezitten van een intiem begrip van je waarden, doel, behoeften, karakter en mogelijkheden. Alleen dan kun je je richten op persoonlijk meesterschap en de behoeften van het ego (tekortbehoeften), de verlangens van je ziel (groeibehoeften) en de behoeften van je lichaam (fysiologische behoeften) op één lijn brengen.

Anderen leiden
Anderen leiden gaat over het brengen van energie naar individuen, een team of een groep mensen. Het gaat om het vinden van de balans in zorg en durf voor mensen. Zorgen door tijd, aandacht en compassie te geven als mensen het moeilijk hebben, maar ook door ze uit te dagen om te blijven groeien en fit te blijven voor de toekomst. Bij het leiden van een team gaat het erom dat je de mogelijkheid hebt om team bonding te versnellen in deze steeds veranderende wereld. Je wilt je team niet alleen een gevoel van purpose geven, je wilt hen zowel individueel als collectief in staat stellen hoge niveaus van duurzame prestaties te bereiken. Het gaat erom het team in een snel tempo te ontwikkelen, hen te leren flexibel te zijn en het vermogen om grote veranderingen te faciliteren wanneer dat nodig is.

Leiding geven aan een organisatie
Het leiden van een organisatie is complex. Het gaat erom jezelf te omringen met de beste mensen die je kunt vinden en samen vertrouwen op te bouwen. Het gaat om het opbouwen van een cultuur die voldoet aan de eisen van zowel mens als organisatie. Het gaat om het leiden van verandering en het opnieuw uitvinden van de organisatie door proactieve strategieën te demonstreren en aan alle behoeften van jouw stakeholders te voldoen. Al jouw stakeholders moeten zich ervan bewust zijn dat je het beste met hen voorhebt. Het leiden van een organisatie betekent het vermogen hebben om snel te veranderen en te draaien en de resultaten te versnellen die er het meest toe doen.

Toonaangevend in de samenleving
Het leiden van een samenleving gaat over het starten van een beweging en het aantrekken van volgers. Je hebt moed nodig om aannames en ideeën uit te dagen. Omdat je een publiek figuur bent, moet je een hoog niveau van zelfleiderschap hebben waar integriteit en authenticiteit de sleutel zijn. Mogelijkheden om anderen te leiden zijn de sleutel om volgers te inspireren en te creëren, contact te maken met anderen en je boodschap naar buiten te brengen. Vaardigheden voor het opbouwen van partnerschappen zijn nodig om strategische allianties op te bouwen. Je bewustzijnsniveau richt het oog van de geest op het wereldbeeld waar je voor staat. Leiden in de samenleving betekent geloven dat organisaties verantwoording verschuldigd zijn aan de gemeenschappen waarin ze zijn gevestigd en de samenlevingen waarin ze actief zijn. En het betekent goed willen doen voor de mensheid en de planeet. Het betekent denken in een win-win mindset en focussen op de belangen van het geheel, zonder grenzen.