Alle leer- en ontwikkelingsprogramma’s zijn gebaseerd op het 70-20-10-principe van Charles Jennings. De werkplek is de krachtigste leeromgeving om in uit te blinken. Aangezien 70% van de leerinterventies op de werkplek plaatsvindt, is het opdoen van relevante praktijkervaring cruciaal voor het leren. Elk leertraject bevat meerdere praktijksituaties en actuele case studies en we stimuleren verschillende vormen van kennisdeling.

Het voordeel van leren op de werkvloer is dat het altijd naadloos aansluit op de actuele ontwikkelingen in jouw organisatie. We houden rekening met alle stakeholderperspectieven – leiderschapsteams, teamleden, klanten – bij het maken van de leerprogramma’s en in het doorlopende leerproces. We betrekken ook bestaande structuren (overleg), systemen en praktijkcases.

Online leren is een belangrijk onderdeel van werkplekleren en geeft deelnemers ervaring in het werken met nieuwe media. Online leren is altijd afgestemd op jouw organisatie, product of zelfs op het individu, qua uitstraling en inhoud. Indien gewenst zijn wij in staat om online leren in een blended vorm aan te bieden door extra opdrachten op de werkvloer op te nemen.

Wij bieden tools voor werkplekleren, bijvoorbeeld job aids, quick reference cards en leermiddelen. Leermiddelen kunnen bestaan uit een korte theoretische uitleg, een opdracht of een instructie, of verwijzing naar andere relevante informatie (video’s, etc.). Het doel van de leertool is om medewerkers handvatten te geven om de thema’s zelf te bespreken.

We werken altijd met een individueel ontwikkelingsplan, waarbij de medewerker centraal staat als eigenaar van het eigen leerproces. Dit zorgt voor zelfsturing en talentontwikkeling. De basis van het individuele ontwikkelingsplan is dit: just in time, just in place, precies genoeg. We werken adaptief; medewerkers leren alleen de dingen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Het werken met een individueel ontwikkelingsplan maakt de leerresultaten zichtbaar. De medewerker en manager maken duidelijke afspraken over leerdoelen en output, waardoor er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat tijdens het leerproces.

Werkplekleren draagt ook bij aan een positieve leercultuur in jouw organisatie. Als onderdeel van werkplekleren stimuleren we het delen van kennis, het leren van en met elkaar door middel van co-creatie. Deelnemers worden begeleid door praktijkbegeleiders en mentoren op de werkvloer. Door de voortdurende uitwisseling van succesverhalen en praktijkvoorbeelden draagt leren bij aan een cultuur waarin continue verbetering en excellentie centraal staan.