Bewezen effectiviteit

Onderwijs en training is niet goedkoop, dus het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de te meten resultaten en de te gebruiken methoden. We gebruiken roi-methodologie om de effecten van de interventies te bepalen en de waarde ervan te visualiseren. Om vast te stellen waar je nu staat als organisatie, vragen we je om de belangrijkste KPI's te meten; dan kunnen ook wij zien hoe jullie vorderen. We beginnen met het definiëren van de gebieden waarop we resultaten willen meten. Hierdoor kunnen we de effecten van interventies meten en deze metingen over een langere periode herhalen. Tussentijdse aanpassingen kunnen worden gedaan en uiteindelijk op langere termijn worden beoordeeld of de doelstellingen zijn bereikt.

We onderscheiden vijf gebieden waarop we resultaten kunnen meten:

Indicatoren voor reacties van deelnemers en andere betrokkenen, bijv. bruikbaarheid, relevantie voor de functie, motivatie etc.
Indicatoren voor impact, bijv. productiviteitsverbetering, verkoopresultaten, klanttevredenheid, enz.
Indicatoren voor leereffecten, bijv. competenties, kennis, vertrouwen/lef, etc.
Indicatoren voor toepassing, bijv. gebruiksniveau, voltooide acties, enz.
Rendementsindicatoren, bijv. ROI%, Voordeel: Kostenratio, enz.